PostHeaderIcon UDZIAŁ NASZEGO ŻŁOBKA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Żłobek Publiczny w Bielawie

W miesiącu wrześniu 2018 r.  przez Burmistrza Miasta Bielawa Pana Piotra Łyżwę został ogłoszony konkurs fotograficzny pt. „Sto lat Niepodległej”. Skierowany był on do żłobka, przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Gminy Bielawa. Celem konkursu było propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Oczywiście nasz żłobek czynnie wziął udział w tym przedsięwzięciu. Trzy najstarsze grupy z naszego żłobka wykonały kolorowe prace plastyczne o tematyce patriotycznej, które to zostały wykorzystane do konstruowania fotografii konkursowej.  Następnie dzieci z pomocą Pań opiekunek i słonecznej pogody wyreżyserowały, co nie było takie łatwe, piękną fotografię, na której nasi mali Żłobkowicze prezentują flagę Polski. Rozstrzygnięcie konkursu było zaskoczeniem dla wszystkich osób zaangażowanych w jej przygotowanie, gdyż pierwsza nagroda trafiła właśnie do nas :):):). Wszystkim osobom, które brały czynny udział w realizacji przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy:):):).  Poniżej prezentujemy finał wspólnej pracy i z pewnością można stwierdzić, że warto było :):):)

 

PostHeaderIcon OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Żłobek Publiczny w Bielawie

Na opłatę za korzystanie dziecka z usług żłobka składa się:

  1. Koszt pobytu dziecka w żłobku liczony według czasu pobytu dziecka w placówce reguluje Uchwała NR 4/26/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie : „ ...§ 1 pkt.1. Za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie wymiarze do 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 0,1 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę świadczeń żłobka realizowaną na rzecz dziecka".
  2. Informuję, że stawka żywieniowa od dnia 03.09.2018 r. koszt za trzy posiłki dziennie wynosić będzie 6,30 zł- zarządzenie Dyrektora Żłobka  w załączeniu.

Należność za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać w formie przelewu na numer konta żłobka jak poniżej do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:
15 1090 2284 0000 0001 3239 0816

Kwotę należną do zapłaty Rodzice otrzymują drogą e-mailową do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W tytule przelewu należy wpisać:

Opłata za żłobek  za ….........................za dziecko …...................................................... (miesiąc, rok) (imię i nazwisko dziecka)

Iwona Łęgosz
Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie.

 

PostHeaderIcon UWAGA ZEBRANIA !!!

Żłobek Publiczny w Bielawie

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY  RODZICÓW  NA ZEBRANIA GRUPOWE, KTÓRE ODBĘDĄ SIE WG PONIŻEJ PRZEDSTAWIONEGO  GRAFIKU :

GR. III  MISIE – 11.09.2018 r ( WTOREK). - GODZ. 15.30

GR. IV  WESOŁE SKRZATY  – 11.09.2018 r. ( WTOREK) - GODZ. 15.30

GR. I  PSZCZÓŁKI– 12.09.2018 r. (ŚRODA ) - GODZ. 15.30

GR. II   TYGRYSKI URWISKI – 12.09.2018 r. ( ŚRODA)- GODZ. 15.30

Zebrania odbędą się w salach do których uczęszczają dzieci.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  I  PROSIMY O OBECNOŚĆ !!!.

 

PostHeaderIcon Informacja

Żłobek Publiczny w Bielawie

DRODZY  RODZICE !

Witamy serdecznie po przerwie wakacyjnej i mamy nadzieję , że czas pobytu w naszym żłobku będzie miły dla wszystkich naszych Maluszków ale i także dla ich Bliskich .

Wiemy , że dla niektórych Dzieci pobyt w  naszym żłobku będzie zupełnie nowym doświadczeniem, a związana z pobytem w żłobku rozłąka  może powodować strach, lęk i płacz.

Pamiętajmy jednak, że  każde Dziecko jest inne – jedno łagodniej przejdzie przez etap lęku separacyjnego, inne będzie reagowało intensywniej na rozłąkę. Pamiętajmy także, że pobyt w żłobku, odkrywanie, badanie ,eksploracja  otoczenia to także oswajanie lęków. Przyzwyczajajmy się do myśli, że nasze Dziecko rośnie, rozwija się, a pobyt w żłobku na pewno będzie mu w tym pomocny . Trzymając bezustannie malucha za rękę, hamujemy jego samodzielność.

Pomóżmy zatem Dziecku w sposób spokojny, zdystansowany,  bez nadopiekuńczości pokonać trudny dla niego początek poznania „nowego”..Nie utrwalajmy w Maluchu przekonania, że tylko w naszej obecności może czuć się bezpiecznie,  bo wówczas nasilamy nieświadomie poczucie strachu. Każde nasze niepewne zachowanie, każdą obawę, każdy gest nasz Maluszek bacznie obserwuje, dostrzega i czuje !. Przejmuje nasze zachowanie , reagując w identyczny sposób. On się przecież cały czas uczy !.

Zatem nie straszmy go żłobkiem, ale przekonujmy , że będzie się fajnie bawiło w gronie nowych kolegów i koleżanek.

Skonfrontujmy nasze obserwacje z tym, co dostrzegają  Panie Opiekunki  w żłobku. Na pewno chętnie podzielą się swoją wiedzą oraz tym, co zaobserwowały podczas pobytu Maluszka w żłobku. Pytajmy o to , co budzi nasz niepokój.

Dajmy czas sobie i naszemu Maluszkowi . Zaufajmy doświadczeniu osób, którym powierzacie opiekę  nad swoim Skarbem .Pozwólmy Maluszkowi przyzwyczaić się do nowej sytuacji . Wówczas  naturalna potrzeba eksploracji świata i ciekawość poznawcza zwyciężą ze strachem.

Dobrego i radosnego  pobytu w naszym żłobku życzymy wszystkim Maluszkom i ich Bliskim.

Dyrektor oraz Personel Żłobka Publicznego

w Bielawie

 

 

PostHeaderIcon Rekrutacja do żłobka

Żłobek Publiczny w Bielawie

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie informuje o rekrutacji Dzieci do Żłobka na rok szkolny 2018/2019. Szczegółowe informacje dotyczace zasad rekrutacji zamieszczone są w Regulaminie Rekrutacji.

 

PostHeaderIcon Komunikat dla rodziców i opiekunów o Sanepid

Żłobek Publiczny w Bielawie

.