PostHeaderIcon Żłobek Publiczny w Bielawie

PostHeaderIcon Ważna informacja

Żłobek Publiczny w Bielawie

Informujemy, że aktualne wiadomości, wydarzenia oraz informacje są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://zp.bielawa.finn.pl Obecna strona pozostaje w wersji archiwalnej.

 

PostHeaderIcon DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ŻŁOBEK PUBLICZNY W BIELAWIE

Żłobek Publiczny w Bielawie

Żłobek Publiczny w Bielawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Publicznego w Bielawie www.bajka.twojemiejsce.pl

https://zp.bielawa.finn.pl/deklaracja-zgodnosci

 

PostHeaderIcon Rekrutacja do żłobka

Żłobek Publiczny w Bielawie

Bielawa, dnia 23.02.2023 r.

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie informuje o rekrutacji Dzieci do Żłobka na rok szkolny 2023/2024.

https://zp.bielawa.finn.pl/bipkod/31680884