PostHeaderIcon Święta Bożego Narodzenia

Żłobek Publiczny w Bielawie

 

PostHeaderIcon Wakacje

Żłobek Publiczny w Bielawie

 

UWAGA RODZICE !!!

 

INFORMUJĘ RODZICÓW, ŻE W ZWIĄZKU

Z POTRZEBĄ WYKONANIA NIEZBĘDNYCH PRAC

MALARSKICH I REMONTOWYCH

W BUDYNKU ŻŁOBKA,

W MIESIĄCU SIERPNIU 2019 r.

ŻŁOBEK BĘDZIE NIECZYNNY.

 

 

IWONA ŁĘGOSZ

DYREKTOR ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W BIELAWIE.

 

PostHeaderIcon Informacja

Żłobek Publiczny w Bielawie

Bielawa, 10.12.2018 r.

 

DRODZY RODZICE !!!

 

INFORMUJĘ, ŻE W DNIACH

 

24.12.2018 r. i 31.12.2018 r.

 

ŻŁOBEK NIE BĘDZIE CZYNNY.

 

 

Iwona Łęgosz

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie

 

PostHeaderIcon Anaruk w Grenlandii

Żłobek Publiczny w Bielawie

28 listopada nasz Żłobek odwiedził teatr „Blaszany Bębenek” z bajką „Anaruk w Grenlandii” . To opowieść z nieco innego świata. Bajka opowiada o Eskimosie, który żyje w zimowych, bardzo trudnych warunkach spotykając na swojej drodze różne mroźne przygody. Ale tak naprawdę ten chłopiec Anaruk bo tak miał na imię, chociaż jeszcze mały to potrafi sobie radzić z każdą nawet najtrudniejszą przeszkodą. Aktorzy zaciekawili dzieci swoją grą, a dodatkową atrakcją był wspólny udział w zabawach ruchowych. I chociaż opowieść miała zimową scenerię to na sali panowała wesoła i ciepła atmosfera ….. Do zobaczenia Anaruku w następnej przygodzie :)

 

PostHeaderIcon UDZIAŁ NASZEGO ŻŁOBKA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Żłobek Publiczny w Bielawie

W miesiącu wrześniu 2018 r.  przez Burmistrza Miasta Bielawa Pana Piotra Łyżwę został ogłoszony konkurs fotograficzny pt. „Sto lat Niepodległej”. Skierowany był on do żłobka, przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Gminy Bielawa. Celem konkursu było propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Oczywiście nasz żłobek czynnie wziął udział w tym przedsięwzięciu. Trzy najstarsze grupy z naszego żłobka wykonały kolorowe prace plastyczne o tematyce patriotycznej, które to zostały wykorzystane do konstruowania fotografii konkursowej.  Następnie dzieci z pomocą Pań opiekunek i słonecznej pogody wyreżyserowały, co nie było takie łatwe, piękną fotografię, na której nasi mali Żłobkowicze prezentują flagę Polski. Rozstrzygnięcie konkursu było zaskoczeniem dla wszystkich osób zaangażowanych w jej przygotowanie, gdyż pierwsza nagroda trafiła właśnie do nas :):):). Wszystkim osobom, które brały czynny udział w realizacji przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy:):):).  Poniżej prezentujemy finał wspólnej pracy i z pewnością można stwierdzić, że warto było :):):)

 

PostHeaderIcon OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Żłobek Publiczny w Bielawie

Na opłatę za korzystanie dziecka z usług żłobka składa się:

  1. Koszt pobytu dziecka w żłobku liczony według czasu pobytu dziecka w placówce reguluje Uchwała NR 4/26/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie : „ ...§ 1 pkt.1. Za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie wymiarze do 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 0,1 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę świadczeń żłobka realizowaną na rzecz dziecka".
  2. Informuję, że stawka żywieniowa od dnia 03.09.2018 r. koszt za trzy posiłki dziennie wynosić będzie 6,30 zł- zarządzenie Dyrektora Żłobka  w załączeniu.

Należność za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać w formie przelewu na numer konta żłobka jak poniżej do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:
15 1090 2284 0000 0001 3239 0816

Kwotę należną do zapłaty Rodzice otrzymują drogą e-mailową do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W tytule przelewu należy wpisać:

Opłata za żłobek  za ….........................za dziecko …...................................................... (miesiąc, rok) (imię i nazwisko dziecka)

Iwona Łęgosz
Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie.