Start

PostHeaderIcon Nowości

PostHeaderIcon Ogłoszenie - Przerwa Wakacyjna

Żłobek Publiczny w Bielawie

 

PostHeaderIcon UWAGA RODZICE !

Żłobek Publiczny w Bielawie

Informuję, że od dnia 01.01.2017r. wzrasta wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz stawki żywieniowej:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 września 2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r. (tekst Rozporządzenia - załącznik nr 1)

Podstawa prawna: Uchwała Nr 4/26/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie (tekst Uchwały - załącznik nr 2)

Wysokość stawki żywieniowej od 01.01.2017r. wynosić będzie - 5,50zł (Zarządzenie Dyrektora Żłobka - załącznik nr 3)

 

Iwona Łęgosz
Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie

 

PostHeaderIcon Opłaty

Żłobek Publiczny w Bielawie

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Na opłatę za korzystanie dziecka z usług żłobka składa się:

  1. Koszt pobytu dziecka w żłobku liczony według czasu pobytu dziecka w placówce, który reguluje Uchwała NR 4/26/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie : „ ...§ 1 pkt.1. Za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie wymiarze do 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 0,1 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę świadczeń żłobka realizowaną na rzecz dziecka".


  2. Stawka żywieniowa – obecnie za trzy posiłki dziennie 5,50 zł.

Należności za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać w formie przelewu na numer konta żłobka:
15 1090 2284 0000 0001 3239 0816

W tytule przelewu należy wpisać
:

Opłata za żłobek za dziecko  ................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(imię i nazwisko dziecka)

za miesiąc, rok ................................................................... .