Start

PostHeaderIcon Nowości

PostHeaderIcon Opłaty

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Na opłatę za korzystanie dziecka z usług żłobka składa się:

  1. Koszt pobytu dziecka w żłobku liczony według czasu pobytu dziecka w placówce, który reguluje Uchwała NR 4/26/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie : „ ...§ 1 pkt.1. Za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie wymiarze do 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 0,1 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę świadczeń żłobka realizowaną na rzecz dziecka".


  2. Stawka żywieniowa – obecnie za trzy posiłki dziennie 5,20 zł.

Należności za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać w formie przelewu na numer konta żłobka:
15 1090 2284 0000 0001 3239 0816

W tytule przelewu należy wpisać
:

Opłata za żłobek za dziecko  ................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(imię i nazwisko dziecka)

za miesiąc, rok ................................................................... .