PostHeaderIcon Kadra

Żłobek Publiczny w Bielawie

Iwona Łęgosz - Dyrektor Żłobka

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Pedagogika w zakresie Nauczanie początkowe i Wychowanie przedszkolne, uzyskała kwalifikacje z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Aneta Gikler - Opiekunka dziecięca

Ukończyła – licencjat na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Rodzinna oraz uzyskała tytuł magistra na kierunku Pedagogika o specjalności Poradnictwo Psychologiczno – Pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Alicja Grzesiak – Opiekunka dziecięca

Ukończyła - Studium Wychowania Przedszkolnego w Świdnicy, przez 30 lat pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Bielawie.

Marta Filozof - Opiekunka dziecięca

Ukończyła – licencjat na kierunku Pedagogika Specjalna oraz uzyskała tytuł magistra Pedagogiki o specjalności Resocjalizacja w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Kłodzku.

Anna Maziarz - Opiekunka dziecięca

Ukończyła - licencjat w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na kierunku Pedagogika oraz uzyskała tytuł magistra na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.

Anna Skowrońska - Opiekunka dziecięca

Ukończyła - licencjat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu im. Aneglusa Silesiusa na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z resocjalizacją.

Elżbieta Czekańska - Pielęgniarka dyplomowana

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Świdnicy z tytułem Pielęgniarka dyplomowana.

Joanna Filozof - Opiekunka dziecięca

Ukończyła - licencjat na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Katarzyna Piotrowska - Opiekunka dziecięca

Ukończyła - licencjat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu im. Aneglusa Silesiusa na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z resocjalizacją, uzyskała tytuł magistra w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Monika Nazimek - Opiekunka dziecięca

Ukończyła - licencjat w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na kierunku Pedagogika Rodzinna.

Sylwia Gomółka - Opiekunka dziecięca

Ukończyła - licencjat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu im. Aneglusa Silesiusa na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z resocjalizacją, uzyskała tytuł magistra w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na kierunku Pedagogika Przedszkolna.

Karolina Witczak - Opiekunka dziecięca

Ukończyła - licencjat na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne oraz uzyskała tytuł magistra na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Joanna Maria Stachowska – Opiekunka dziecięca

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Ukończyłam również studia licencjackie na DSW na kierunku pedagogika specjalność: rodzinna. Posiadam także certyfikat LCCI Jetset level 5, dający mi uprawnienia do nauczania dzieci języka angielskiego. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji oraz możliwość ciągłego rozwoju.

Aneta Marzec – Opiekunka dziecięca

Ukończyła Kurs w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu na kierunku Opiekunka Dziecięca. Pani Anetka, choć ma krótki staż bawi dzieci, że aż, aż.....  :)