PostHeaderIcon Rekrutacja

Żłobek Publiczny w Bielawie

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie informuje o rekrutacji Dzieci do Żłobka na rok szkolny 2022/2023.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w dniach od 01.03.2022 r. do 25.03.2022 r. będą wydawane i przyjmowane „Deklaracje woli kontynuacji pobytu dziecka w żłobku”. Deklaracje dotyczą dzieci aktualnie uczęszczających do naszego żłobka, które będą kontynuowały edukację żłobkową w roku szkolnym 2022/2023. Rekrutacja dla dzieci nowych, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, odbędzie się od 01.04.2022 r. do 22.04.2022 r.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej naszego żłobka w zakładce „ Rekrutacja” lub w grupie, do której aktualnie uczęszcza dziecko. Wypełnioną deklarację proszę przekazać do grupy, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do naszego żłobka na rok szkolny 2022/2023 znajdują się w Regulaminie Rekrutacji dostępnym na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”. http://www.bajka.twojemiejsce.pl

 

Dokumentami związanymi są :

- Zarządzenie Dyrektora Żłobka nr 3/2022 z dnia 21.02.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka Publicznego w Bielawie na rok szkolny 2022/2023

- Regulamin Rekrutacji Dzieci do Żłobka Publicznego w Bielawie na rok szkolny 2022/2023

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji :

Załącznik nr 1- Deklaracja Woli Kontynuacji Pobytu Dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 2- Karta Zgłoszenia Dziecka do Żłobka Publicznego w Bielawie na rok szkolny 2022/2023 Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie Iwona Łęgosz