PostHeaderIcon Zmiana opłat za pobyt dziecka w żłobku

Żłobek Publiczny w Bielawie

SZANOWNI RODZICE !

Informuję, że od dnia 01 stycznia 2022 r. zmianie ulegnie miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku.

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami załączonymi do informacji.

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2021 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
  2. Uchwała  Nr XX/192/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie.
  3. Zarządzenie Dyrektora Żłobka  nr 11/2021 r.  Dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Iwona Łęgosz
dyrektor żłobka Publicznego w Bielawie