PostHeaderIcon Maluch+ 2021

Żłobek Publiczny w Bielawie

W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021, Gmina Bielawa uzyskała dofinansowanie w kwocie 727 680,00 zł. na utworzenie 24 nowych miejsc żłobkowych w Żłobku Publicznym przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 oraz 7 680,00 zł. na ich utrzymanie. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.