PostHeaderIcon Plan dnia

 

 PLAN DNIA POBYTU DZIECI
W NASZYM
ŻŁOBKU 

 

 

6.00 - 7.50 przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne, kontakty z rodzicami,

7.50 - 8.00 przygotowanie do pierwszego śniadania,

8.00 - 8.20 pierwsze śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku,

8.20 - 8.40 toaleta - zabiegi higieniczne,

8.40 - 10.00 zajęcia tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy edukacyjne,

zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, plastyczne, językowe,

10.00 - 10.20 drugie śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku,

10.20- 10.40 toaleta - zabiegi higieniczne,

10.40 - 12.30 odpoczynek dzieci z muzykoterapią,

12.30 - 13.00 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, nauka samodzielnego

ubierania,

13.00 - 13.30 obiad, karmienie dzieci i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku,

13.30 - 13.50 toaleta - zabiegi higieniczne,

13.50 - 16.00 zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci

do domu, kontakty z rodzicami,