PostHeaderIcon OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PostHeaderIcon Dane

Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w żłobku jest Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 7, 58-260 Bielawa .

Inspektor Danych Osobowych:
Inspektorem ochrony danych w Żłobku Publicznym w Bielawie jest Pani Anna Skowrońska tel. 74 645-22-26, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

PostHeaderIcon Klauzula informacyjna dla klientów żłobka Publicznego w Bielawie.

Klauzula informacyjna dla klientów żłobka Publicznego w Bielawie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w żłobku jest Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 7, 58-260 Bielawa .

2. Inspektorem ochrony danych w Żłobku Publicznym w Bielawie jest Pani Anna Skowrońska tel. 74 645-22-26, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w wyniku realizacji zadań określonych w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz.U.2018.0.603) zgodnie z zakresem i celem zawartym w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych .

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu dziecka w placówce, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - nie obowiązują, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa.

6. Jeżeli osoba , której dane są przetwarzane uzna ,że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wówczas przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadań  wynikających z przepisów prawa wymaganych przez Administratora Danych Osobowych. Nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych Osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych przez Żłobek Publiczny w Bielawie.

 

Iwona Łęgosz- Dyrektor
Żłobka Publicznego w Bielawie