PostHeaderIcon Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Żłobek Publiczny w Bielawie

Dnia 22.02.2018 r. wnaszym żłobku odbyło się szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Personelu Opiekuńczego i Rodziców. Szkolenie obejmowało rozpoznanie NZK (nagłego zatrzymania krążenia),  postępowanie w przypadku: resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i osób dorosłych oraz technikę pozycji bezpiecznej. Szkolenie prowadziła Ratownik Medyczny pani Ewelina Bowszys z Firmy” An-Medical” z Bielawy.  Tematyką szkolenia było również postępowanie w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych u dzieci, omdleń złamań, oparzeń, krwotoków, ukąszeń owadów.

 

Każdy z uczestników w części praktycznej mógł z wykorzystaniem fantomów przećwiczyć  czynności wykonywane podczas resuscytacji oraz układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Wszyscy uczestnicy spotkania wykazali duże zaangażowanie podczas ćwiczeń praktycznych, a Rodzicom bardzo dziękujemy za przybycie oraz zainteresowanie tematem wyrażanym w kierowanych do Pani Eweliny pytaniach.

Szkolenie upłynęło w miłej atmosferze, a pani Ratownik wręczyła Rodzicom za aktywność nagrody niespodzianki przygotowane przez Firmę „An-Medical”.