PostHeaderIcon O Nas

Żłobek Publiczny w Bielawie

Żłobek Publiczny w Bielawie rozpoczął swoją działalność od 01.01.2012 r. Placówka nasza czynna jest
w godzinach od 6.00 do 16.00.

Obecnie w żłobku funkcjonują 4 grupy żłobkowe:

  • dwie grupy żłobkowe zlokalizowane są na parterze budynku
  • dwie grupy żłobkowe zlokalizowane są na piętrze budynku

Każda grupa żłobkowa wyposażona jest w łazienkę oraz sypialnię. Sale zabaw są duże, przestronne,
kolorowe i urządzone w sposób przyjazny dla dzieci.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra: pielęgniarki dyplomowane oraz opiekunki dziecięce. Podczas pobytu w żłobku dzieci uczestniczą w zabawach i zajęciach plastycznych, rytmiczno - muzycznych, ruchowych, rozwijają mowę, intelekt, emocje, uczą się samodzielności oraz zachowań społecznych.

Ilość osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi odpowiada wymaganiom Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235).